Geachte bewoners en belangstellende,

Hierbij een korte nieuwsbrief met twee rubrieken.

Nazomertafel

Afgelopen woensdag 21 september heeft in de Lutherse kerk in de binnenstad de Nazomertafel plaatsgevonden. We mogen gerust zeggen dat het een succes was. Met meer dan 80 aanmeldingen was het evenement druk bezocht. Dit smaakt naar meer en we zullen zeker volgend jaar weer een dergelijk evenement opzetten. Ook zijn er een 9 aanmeldingen om lid te worden van het Buurtnetwerk. Deze personen zullen binnen enkele weken een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst.

Heeft u nog ideeën of verbeteringen te melden, dan kan dat via onze website. U kunt via deze link het formulier alsnog invullen. Ook al bent u niet aanwezig geweest op de Nazomertafel.

Voor een impressie kunt u de foto’s bekijken op deze pagina. Vandaag stond een artikel daarover in de Limburger. Deze kunt u hier nalezen.

We bedanken iedereen die aanwezig is geweest. Speciale dank gaat uit naar de deelnemende ondernemers, de buurtbewoners die een vrijwillig een handje hebben geholpen, Nikita en judit voor de muzikale ambiance en Esther voor beschikbaar stellen van de mooie accommodatie.

Voorstellen i.v.m. toekomstige evaluatie Evenementennota
(door Piet Nelissen)

In het najaar zal het college en de raad van de gemeente het evenementenbeleid evalueren en wellicht komen met aanpassingen. Een aantal organisaties en personen hebben zich in deze beraden en een brief opgesteld (zie bijlage) die zij op 3 oktober aan de leden van het college en de raad gaan toezenden.

In die brief wordt uitdrukkelijk gewezen op de noodzaak om bij evenementen zorgvuldig om te gaan met het Vrijthof als cultureel erfgoed en als visitekaartje van onze stad, op de noodzaak van vermindering van de druk van evenementen op het Vrijthof en op de noodzaak van het terugdringen van de overlast van evenementen (o.a. geluid) voor omwonenden en neringdoenden aan en rond het Vrijthof. Ook worden concrete voorstellen gedaan om de balans tussen evenementen en leefbaarheid in de binnenstad in een beter evenwicht te brengen.

Vandaar het volgende verzoeken aan u, direct betrokkene bij deze kwestie:

Neem kennis van de inhoud van de brief in de bijlage onderaan. Bent u bereid dit schrijven mede te ondertekenen, laat ons dat (voor 2 oktober) weten door deze nieuwsbrief te beantwoorden met vermelding van uw naam, eventueel uw organisatie en eventueel namen van andere huisgenoten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van het Buurtnetwerk Binnenstad