Geachte buurtbewoners en belangstellende,

Bij deze is er wederom een nieuwsbrief om u te informeren over de binnenstad.

Ten eerste delen we mee dat de heer André Grul en Hans Cornelesen hun werkzaamheden per 1 september op eigen verzoek hebben neergelegd. Bij deze bedanken we zo voor hun bijdrage in het buurtnetwerk en wensen hun het allerbeste voor de toekomt.

1. 60 dagennorm Vrijthof

Op 11 september heeft het buurtnetwerk een brief gestuurd naar de gemeenteraad en het college van B&W m.b.t. de 60 dagennorm en het ontbreken van Openbaar Vervoer van al geruim drie maanden aan de zuidkant van het centrum. Wat de 60 dagen norm betreft heeft het buurtnetwerk voorgesteld om de kermis eenmalig te verplaatsen net buiten de binnenstad, zodat met uitbreiding van de Rieu concerten en Magisch Maastricht de norm van 60 dagen kan worden gehandhaafd. In de media (L1 en RTV Maastricht) is hier inmiddels ook over bericht. Door de gemeente is al aangeven dat dit voorstel geen vervolg krijgt. In de bijlage van de nieuwsbrief kunt u de brief inzien. Op 6 oktober heeft de gemeenteraad hierover de eerste vergadering gehouden. De beslissing valt pas op 3 november of er uitbreiding komt.

2. Openbaar Vervoer Zuidkant centrum

Het buurtnetwerk betreurt momenteel de gang van zaken m.b.t. het ontbreken van het openbaar vervoer in het Jekerkwartier, de Bouillonstraat en Tongerstraat. Dit duurt nu al vier maanden. Er wordt helaas geen alternatief aangeboden. Doordat op 15 oktober de horeca is gesloten, verwacht het buurtnetwerk dat het openbaar vervoer weer over het Vrijthof kan. Wanneer dit kan, is nog niet duidelijk.

3. Werkgroepen

De werkgroepen worden niet meer voortgezet. Voor Verkeer & Handhaving wordt enkel als actiepunt het fietsplan van gemeente Maastricht voortgezet. Voor Evenementen & Handhaving verwacht het buurtnetwerk geen verdere bijdrage te kunnen leveren. Voor Groenvoorziening zien we wel nog een positieve bijdrage en die zal in het voorjaar verder worden opgepakt.

4. Coronamaatregelen

De coronamaatregelen in de binnenstad zijn verleng tot tenminste eind januari. Op 15 oktober is vanwege de oplopende besmettingen in Nederland de horeca gesloten voor tenminste 4 weken. Momenteel is het nog onbekend of Magisch Maastricht doorgaat.

5. Enquête

Enige tijd geleden heeft het buurtnetwerk aangekondigd om na twee jaar weer een enquête voor de bewoners te houden. Het voornemen is om deze najaar klaar te hebben. Er zal hier nog nader over worden bericht.

6. Sinterklaas intocht

Zaterdag 14 november 2020 is de dag dat de Goede Sint traditiegetrouw zou aankomen in de binnenstad van Maastricht. Door de wereldwijde situatie rondom het Coronavirus zal dit jaar de intocht anders zijn. Door alle maatregelen tegen het coronavirus kan de intocht niet doorgaan zoals men zou willen. De organisatie is iedere dag bezig om toch met een leuk en goed alternatief te komen. Hoe dit eruit gaat is nog niet bekend, meer informatie zal de komende weken op deze website verschijnen: http://www.sinterklaasinmaastricht.nl/

7. Website en Engelse vertaling

Medio augustus is onze website onbruikbaar gemaakt. De Website is inmiddels opnieuw opgebouwd. Vanwege de geringe belangstelling heeft het buurtnetwerk besloten de nieuwsbrieven en de website niet meer te vertalen in het Engels. Mocht er nog wel behoefte zijn, dan laat het ons gerust weten.

8. Werkzaamheden kruising Maasboulevard- Graanmarkt

De gemeente Maastricht is maandag 12 oktober gestart met de werkzaamheden aan de kruising Maasboulevard – Graanmarkt. De geplande werkzaamheden zullen tot vrijdag 27 november duren. In de bijlage vindt u de bewonersbrief met meer informatie.

Website and English Translation

Due to a hack in the middle of August, our website has been disabled temporary. In the meanwhile, the website has been built up again. Unfortunately, we have decided to stop with the English Translation for the site and the newsletters. If you think this is still useful, please don’t hesitate to contact us about this. We could find a solution for you, if you still have issues with the Dutch Language.

Brief Gemeente Raad & College B&W

Werkzaamheden Maasboulevard - Graanmarkt