Beste buurtbewoners en belangstellende,

Hieronder de onderwerpen van deze nieuwsbrief:

1. Koningsdag in Maastricht

Koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren woensdag 27 april zijn verjaardag in Maastricht. Vanwege corona is het feest twee jaar uitgesteld. Tijdens het bezoek zijn er verkeersbeperkte maatregelen van kracht. In onderstaande kaart kan u zien welke gebieden niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. De maatregelen gelden van dinsdag 26 april 11:00 ten met woensdag 27 april 19:00.

Afsluiting binnenstad en koninklijke route

De Koninklijke route loopt van de Sint Servaasbrug – Vissermaas – het Bat – Graanmarkt – Onze Lieve Vrouweplein – Bredestraat – Vrijthof

Verder wat praktische punten vanwege Koningsdag:
• De afvalinzameling van woensdag 27 april schuift door naar zaterdag 30 april. Dit staat ook zo aangegeven in de afvalkalender van de binnenstad.
• Het milieuperron aan de Graanmarkt/Bassin is tijdens Koningsdag afgesloten.
Meer informatie hierover bindt u in de bijgesloten brief. Verder informatie over het programma kunt u vinden op de website: https://www.koningsdagmaastricht2022.nl/

2. Het buurtfeest “De bruisende binnenstad” wie wil helpen en deelnemen.

Als Buurtnetwerk hadden we het plan om voor Koningsdag een Oranjefeest te organiseren. Vanwege onderbezetting en krapte in de tijd gaat ons dat niet lukken. We willen daarom voor de buurt een feest organiseren eind mei/begin juni.

Een mogelijk opzet kan zijn een activiteit en een gezellig samen zijn met een hapje en een drankje. We zijn inmiddels gestart met het zoeken van een geschikte locatie in de binnenstad. Het is de bedoeling om er iets bruisends van te maken voor jong en oud.

Het buurtfeest een aantal jaren geleden in de St. Bernardusstraat
Foto: Simon Pugh

Wilt u mee denken en meehelpen met het organiseren van een buurtfeest, laat het ons dan weten via info@buurtnetwerkbinnenstad.nl.

We willen hier een onvergetelijke dag van maken en daarbij is uw inbreng meer dan welkom.

3. Openbaar vervoer Centrum

Zoals bekend zijn we samen met Jekerkwartier en Kommelkwartier in overleg geweest met de gemeente over de verdwijning van een aantal buslijnen in de binnenstad. Met name het Jekerkwartier is flink gedupeerd en heeft geen buslijn meer. De verwachting is dat er geen verbetering zal volgen tot de nieuwe dienstregeling in december. Zodra het nieuwe gemeentebestuur is geïnstalleerd wordt dit door ons verder opgepakt en zal dit ook verder bij Arriva en de Provincie Limburg ter sprake komen. De verdere ontwikkeling houden we nauwlettend in de gaten.

4. Hulp aan Oekraïne

De rampzalige oorlog die op 24 februari is gestart heeft miljoenen Oekraïense inwoners doen vluchten naar het westen en miljoenen Oekraïners zijn dakloos geworden na verschrikkelijk bombardementen.

Er zijn daarvoor diverse initiatieven gestart om Oekraïners te helpen. In Maastricht is dat ‘Get the angels out’ (te vinden via Facebook). Ook is er een website om de Oekraïners te steunen: https://www.maastrichthelpt.nl/

5. Vergroen je voortuin, achtertuin of maak een geveltuin met Gelukkige Groene Tuinen

Maastricht doet dit jaar mee met NK-tegelwippen en ‘Gelukkige Groene Tuinen’ is daar een actie van. Met Gelukkige Groene Tuinen kunnen inwoners van de gemeente Maastricht tot €200,- aan planten (per huishouden) van het CNME krijgen voor het vergroenen van hun voortuin, achtertuin of geveltuin. Voor het voorjaar van 2022 kunnen er 50 aanvragen ingediend worden bij CNME voor huishoudens van zowel huurwoningen als koopwoningen. Bij huurwoningen nemen we samen contact op met de wooncorporatie. In het najaar van 2022 wordt bekeken of er nog budget beschikbaar is voor meer Gelukkige Groene Tuinen in Maastricht.

Link naar website

https://www.cnme.nl/aan-de-slag/themas/groen-in-de-stad/gelukkige-groene-tuinen/

Tenslotte wenst het bestuur van Buurnetwerk Binnenstad fijne Paasdagen.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van Buurtnetwerk Binnenstad
Ber Prévôt, Khanny Jongen en Marco Maessen