Beste buurtbewoners en belangstellenden,

Mede namens de gemeente ontvangen jullie deze nieuwsbrief met betrekking tot de aanpassing van het voetgangersgebied in het Centrum en Wyck.

De coronacrisis en de eerste stappen richting een versoepeling van de genomen maatregelen vragen steeds opnieuw om een aanpassing hiervan. Van de overheid, ondernemers maar ook van u, de bewoners. Door samen te werken loodsen we onze stad zo goed mogelijk door deze crisis.

Om het stadscentrum klaar te maken voor de verwachte toenemende drukte is er een voetgangersplan opgesteld. Dat behelst een aantal maatregelen:

  • Stadsengelen en looplijnen op straat geven de looprichting aan en wijzen de mensen op de te bewaken afstand.
  • Informatie- en verkeersborden wijzen op de regels in het stadscentrum.
  • Wachtvakken voor winkels zijn/zullen worden aangebracht zodat mensen kunnen wachten voor een winkel/zaak/horecagelegenheid als het binnen te druk is.
  • De straten Muntstraat, Spilstraat, Nieuwstraat, Platielstraat, Achter het Vleeshuis, Wolfstraat en Koestraat worden ingericht voor eenrichtingsverkeer. Dit om de noodzakelijke afstand van 1,5 meter te (kunnen) waarborgen.
  • In Wyck worden op de Stationsstraat en Wycker Brugstraat de parkeerstroken opgeheven om voetgangers de benodigde 1,5 meter-ruimte te kunnen bieden.
  • Hospitality Guides worden ingezet om de bezoekers te wijzen op de gemaakte afspraken.

Vanaf maandag 18 mei 2020 wordt gestart met de werkzaamheden om het centrum klaar te maken zodat bezoekers zoveel mogelijk in staat zijn om anderhalve meter afstand te houden. Deze maatregelen zijn opgesteld door een samenwerking tussen gemeente en ondernemersvertegenwoordigingen in samenwerking met Centrummanagement Maastricht, Maastricht Bereikbaar en Maastricht Marketing. Hierdoor wordt enerzijds de veiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd als anderzijds de gastvrije uitstraling van ons centrum behouden voor zowel de bezoekers als natuurlijk de bewoners.

De gemeente hecht eraan te benadrukken dat de maatregelen niet bedoeld zijn als uitnodiging voor toeristen om weer massaal richting Maastricht te komen. Het devies blijft: Houd afstand en vermijd drukte.

Nu al is er een toenemende drukte in het centrum.  Zeker nu meer winkels de deuren openen en straks al helemaal als de horeca weer (beperkt) open mag. Voor iedereen is dit een nieuwe situatie, waarbij we als gemeente voortdurend een beroep doen op de flexibiliteit en begrip van iedereen. Dus van zowel de gemeente, de ondernemers als van de bewoners. Dit zal zeker problemen gaan geven. Wel gaan we allemaal onze uiterste best voor doen om eventuele overlast en problemen te beperken. De gemeente rekent bij deze vooral tijdelijke maatregelen op uw flexibiliteit en begrip. Hebt u vragen, dan kunt u met de gemeente contact opnemen op telefoonnummer 14043.

Wij wensen iedereen veel sterkte en succes in de komende tijd. Ook verwachten wij dat de versoepeling van de maatregelen vooral leidt tot een positief effect voor ons stadshart, zonder dat hierbij de veiligheid in het gedrang komt.

Met vriendelijke groet, Het Buurtnetwerk Binnenstad Maastricht