1. Einde Coronamaatregelen en ov-binnenstad

Op 25 september heeft de overheid besloten om de 1,5 meter maatregel te laten vervallen. Daardoor is er op maandag 1 november een einde gekomen aan de terrasuitbreiding van het Vrijthof en andere delen van de in de binnenstad.
Dat zou dus betekenen dat het busvervoer hervat kan worden over Vrijthof-oost. Helaas zijn daar nog geen concrete toezeggingen op gedaan en is de zuidkant van de binnenstad, Jekerkwartier en Kommelkwartier vanaf 1 november nog altijd verstoken van openbaar vervoer naar de westelijke wijken ondanks het einde van de verplichte 1,5 meter maatregel. Ook wordt geopperd wanneer het alternatief voor Magisch Maastricht op het Vrijthof actief zou zijn, dat er dan ook geen busvervoer mogelijk is. Het Buurtnetwerk Binnenstad is samen met andere buurtorganisaties en enkele gemeenteraadsleden bezig om duidelijkheid te krijgen wanneer busvervoer weer mogelijk is. De aanscherping van de coronamaatregelen, welke op 2 november door de regering zijn opgelegd, dragen onbegrijpelijk ook hieraan bij. We vinden dit als Buurtnetwerk teleurstellend en vinden ook dat de gemeente de bewoners in de zuidkant van de binnenstad, Kommelkwartier en Jekerkwartier in de steek laat, wat het openbaar vervoer betreft. Laten we hopen dat men op tijd tot inzicht komt, dat het niet zo langer kan met het openbaar vervoer in de binnenstad.

2. Einde Terrasuitbreiding en standpunt Buurtnetwerk bij herhaling afsluiting Vrijthof

Er zijn bij een deel van de bewoners en horecaondernemers, voorstanders om het komende terrasseizoen de uitbreiding van de terrassen aan de oostkant van het Vrijthof weer terug te laten komen. Ook hebben een aantal politieke partijen hun voorkeur hiervoor uitgesproken. Een deel van bewoners rondom het Vrijthof en enkele politieke partijen, zijn het daar weer niet mee eens. Ook merkt het Buurtnetwerk op, dat de binnenstadbewoners via hun vertegenwoordigende organisaties niet of nauwelijks betrokken in de overleggen met de gemeente. Wanneer een dergelijke uitbreiding plaatsvindt, heeft dat ook weer consequenties voor het eventuele hervatte busverkeer aan die kant van het Vrijthof. Een alternatief voor het openbaar vervoer is dan ook gewenst, mocht een uitbreiding van de terrassen permanent worden ingezet.

Het Buurtnetwerk Binnenstad heeft hierin in een brief van 11 oktober hun standpunt bekend gemaakt aan het College van B&W en de gemeenteraadsleden. Deze brief kunt u nalezen via deze link.

3. Uitbreiding openbare toiletten

Tijdens de sluiting van de horeca afgelopen tijd. Is gebleken dat men in de binnenstad meer behoefte heeft aan een openbaar toilet. Deze zullen nu worden uitgebreid met een toiletvoorziening van de Q-park garage onder het Vrijthof. Ook zullen er een aantal horecazaken in de binnenstad de mogelijkheid geven om van hun toilet gebruik te maken. Om aan te tonen waar die openbaar toiletten zich bevinden komt er een hoge nood app. Er zal ook gekeken worden naar mogelijkheden in gemeentegebouwen zoals Mosae Forum en Centre Céramique.

Meer informatie hierover vindt u in deze link.

4. Magisch Maastricht

De oorspronkelijke organisatoren van Magisch Maastricht hebben het evenement geannuleerd. Toch komt er een kerstevenement op het Vrijthof van 1 t/m 31 december. Op het Vrijthof verschijnen onder meer een reuzenrad, carrousel en schaatsbaan. Ook komt er een kerstmarkt.

Er zal ook weer een doorgang vinden naar de St Servaaskerk aan de voorkant van de kerk. Op het Vrijthof kan men het nieuwe Servaoske bier proeven, welke in samenwerking met de Vrijthofondernemers, de Servaasbasiliek en Stadsbrouwerij Maastricht is gebrouwen.

Het Centrummanagement verzorgt de sfeerverlichting en werkt aan een aanvullend cultureel programma.

Het is wel voor iedereen te hopen dat de huidige coronamaatregelen niet verder worden aangescherpt. Mocht dit alsnog gebeuren, dan zal dit evenement alsnog worden geannuleerd en zal er weer een saaie kerstperiode voor de deur staan.

Meer informatie is te vinden op: Facebook Magisch Maastricht

5. Enquête 2020

Eind vorige jaar is er een enquête gehouden onder de bewoners van de binnenstad. Met een deelname van 47, is de participatiegraad teleurstellend te noemen. Men spreekt pas van een representatief beeld als er meer dan 150 deelnemers zijn bij een dergelijke enquête voor een omgeving van ongeveer 1600 inwoners. Vooralsnog wordt met de uitslag niets gedaan.

Uiteraard kunt u de uitslag bekeken op onze website.

6. Fiets-parkeren/Posifiets

Gemeente Maastricht/Maastricht bereikbaar heeft Posifiets in het leven geroepen met als doel het fietsen in Maastricht te promoten en de parkeervoorzieningen uit te breiden en om wild parkeren tegen te gaan.

Aan Posifiets zijn ook acties en aanbiedingen gekoppeld om het fietsen te stimuleren.

Meer informatie vind je op deze website.

7. Nieuwe bestuursleden gezocht

Om een adequaat buurtnetwerk te krijgen, is vers bloed nodig om nieuwe ideeën en plannen uit te werken. Overigens willen we een team smeden waarin iedereen zijn eigen talent kan uitdragen. Bijvoorbeeld men bezit organisatorisch kwaliteiten, wilt bijdragen aan het samenstellen van een nieuwsbrief of wilt graag meepraten over de buurt met gemeente of andere buurtnetwerken. Ook bestaat de mogelijkheid om secretaris of voorzitter te worden. De huidige bestuursleden willen dit graag overdragen aan iemand anders en daarbij wel lid blijven. Heb je interesse of wil je meer informatie, laat een bericht achter info@buurtnetwerkbinnenstad.nl. Dan neem we contact met je op.