Beste bewoners en ondernemers,

Uw wijkagenten de heer Patrick Spronken en de heer Kerwin Bastiaans vragen uw aandacht voor het volgende: Ondermijning.

Wat is ondermijning?

Ondermijning is geen afgebakend onderwerp: ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen. Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze in de ‘bovenwereld’ medewerking nodig van bijvoorbeeld makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en notarissen. Je kunt ondermijning zien als het constante gebeuk van georganiseerde criminaliteit (onderwereld) op onze samenleving (bovenwereld). Ondermijning is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk zelfs ontregelt.

Wat doet de politie tegen ondermijning?

Ondermijning is een ingewikkeld probleem dat diep in de samenleving geworteld is. Voor de aanpak ervan is een lange adem nodig. En dat is niet alleen een zaak van politie en justitie. Nodig is een brede (integrale) aanpak waarbij de overheid samenwerkt met bedrijven en burgers. De politie levert een belangrijke bijdrage aan die integrale aanpak, samen met vaste partners. Denk aan gemeenten, de Belastingdienst/Douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie. Afhankelijk van de problemen sluiten steeds meer andere publieke en private partners aan. Zo werken politie en FIOD bijvoorbeeld steeds vaker met banken samen om witwassen tegen te gaan.

Wat zijn voorbeelden van ondermijning?

In de media lees je bijna dagelijks berichten over incidenten die de ondermijnende effecten van georganiseerde criminaliteit zichtbaar maken. Hieronder staan enkele voorbeelden van zulke ondermijnende criminaliteit.

 • Hennepplantages of drugslabs op industrieterreinen, in schuren op het platteland of zelfs in woonwijken;
 • dumpingen van drugsafval in de natuur;
 • grote cocaïnetransporten via de havens;
 • witwassen van misdaadgeld;
 • corruptie;
 • intimidatie;
 • kwetsbare jongeren die de drugscriminaliteit worden ingezogen;
 • bedreiging van bestuurders, officieren van justitie, politiemensen en journalisten;
 • handgranaten bij horecabedrijven;
 • de handel in illegale vuurwapens;
 • schietpartijen en liquidaties;
 • overlast en criminaliteit door Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s).

Wat kunt u zelf doen?

De strijd tegen ondermijning is dus een gezamenlijke inspanning van onder meer politie, gemeenten, bedrijven, waterschappen en brancheorganisaties. Maar ook u kunt iets doen. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Wordt u bedreigd? Meld het! Altijd.

 • Bij spoed: bel 112
 • Geen spoed, wel politie: 0900-8844
 • Bel de wijkagent, Patrick Spronken / Kerwin Bastiaans
 • Informatie telefonisch doorgeven via de Opsporingstiplijn: 0800-6070
 • Anoniem melden? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000
 • Of vul anoniem op www. meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.
 • Aangifte doen kan natuurlijk ook online.

U kunt Patrick Spronken volgen via Facebook/Instagram en Twitter

Mocht u nog vragen hebben, bel hen gerust, ze staan u graag te woord of komen langs voor een gesprek.

Het Buurtnetwerk Binnenstad, namens

Patrick Spronken (wijkagent)

Kerwin Bastiaans (ondersteunend wijkagent)