Beste buurtbewoners en belangstellenden,

De laatste tijd hebben jullie enkele nieuwsbrieven ontvangen met betrekking tot de Coronamaatregelen.

In deze nieuwsbrief willen we de volgende maatregelen nog verder toelichten.

 1. Gemeentelijke ‘opstartplan Binnenstad’
 1. Openstelling Horeca
 2. Bijstelling voetgangersplan
 3. Toiletten
 4. Venstertijden
 5. Afsluiting Vrijthof en tijdelijk fietspad
 • Arriva: Geen bussen meer Markt – Vrijthof – Tongersestraat en Jekerkwartier
 • Werkgroepen

Ad 1     Gemeentelijke ‘opstartplan Binnenstad’

De gemeente heeft een ‘Coronateam’ in het leven geroepen. Hierin hebben behalve de gemeente en de ondernemers ook enkele vertegenwoordigers van bewoners zitting. Het Buurtnetwerk Binnenstad is hierbij niet betrokken. Dit ‘Coronateam’ overlegt wekelijks over de gemeentelijke maatregelen om de stad ‘corona-proof’ stap voor stap weer open te stellen voor werkenden, bezoekers en inwoners.

 1. Openstelling Horeca

Op 1 juni mag de horeca weer gedeeltelijk open. Om door de horecaondernemers te kunnen voldoen aan de anderhalve meter-richtlijnen biedt de gemeente Maastricht tijdelijk extra ruimte aan terrassen. De gemeente heeft hieromtrent regels opgesteld waaraan ondernemers hierbij moeten voldoen. Link naar regels: www.gemeentemaastricht.nl/ondernemen/terrasvergunning.

Dit kan dus betekenen dat er in de buurt van uw woning tijdelijk een uitbreiding van een terras komt. We hopen op uw begrip voor deze situatie.

Heeft u vragen of ervaart u problemen hierbij? We verzoeken u dan om allereerst in overleg te gaan met de desbetreffende horecaondernemer. Deze heeft, als het goed is, ook al overleg met u gehad over deze tijdelijke uitbreiding. Komt u niet tot een oplossing? Of heeft u suggesties of tips? Stuur dan een email naar horeca@maastricht.nl.

Samen zullen we deze voor iedereen nieuwe situatie telkens evalueren en waar nodig aanpassen/actualiseren. Is er sprake van gevaar of overlast? Dan kunt u uiteraard terecht bij Handhaving via telefoonnummer 14043. Bedankt voor uw medewerking!

 • Bijstelling voetgangersplan

Het weekend van Hemelvaart is het voetgangersplan in de binnenstad van start gegaan. Dit is in de Nieuwsbrief van 21 mei al vermeld.  Op basis van de eerste ervaringen en bevindingen is dat plan vervolgens nog geactualiseerd.  Meer informatie hierover vindt u op: https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/agenda/veilig-rondje-stad-zo-doe-je-dat/

Verder is er een bijzondere situatie van kracht in Wyck. In Wyck worden namelijk de volgende straten gedeeltelijk afgesloten:

 • De Rechtstraat (vanaf 18.00 uur tot sluitingstijd horeca)
 • Toiletten

De Gemeente heeft op het Vrijthof een bewaakte toiletwagen geplaatst. Dit openbaar toilet is zeven dagen per week toegankelijk. Er staan vier toiletten, waarvan één invalidentoilet. Dit omdat de winkeliers en horeca vanwege de afstandsmaatregelen niet in een brede behoefte aan toiletten kunnen voorzien. Verder kunnen bezoekers op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) gedurende de openingsuren (08.30-16.30 uur) gebruik maken van de openbare toiletten in het gemeentelijk kantoor Mosae Forum.

 • Venstertijden

De venstertijden voor het laden en lossen in de binnenstad zijn vanaf 18 mei weer gedurende de gebruikelijke uren van 7:00 tot 11:00.

 • Afsluiting Vrijthof en tijdelijk fietspad

Vanwege de afsluiting van het Vrijthof aan de Oostzijde is er geen bus- en fietsverkeer mogelijk tot 1 september a.s. Ook is er vanaf 5 juni is een tijdelijk fietspad gemaakt over het Vrijthof. Deze fietsroute wordt met borden aangegeven.

Ad2      Arriva: Geen bussen meer Markt – Vrijthof – Tongersestraat en Jekerkwartier

Door de tijdelijke terrasuitbreiding aan het Vrijthof is er geen busverkeer meer mogelijk vanaf de Markt richting Vrijthof naar de Tongersestraat en vanaf Villapark /St Pieter naar de Markt.

Hierdoor is er een onwenselijke situatie ontstaan voor de bewoners van het Jekerkwartier, de binnenstad en deels het Kommelkwartier. Ons Buurtnetwerk Binnenstad heeft daarom Buurtnetwerk Kommelkwartier en bewonersvereniging Jekerkwartier benaderd. In een gezamenlijke brief hebben wij hiertegen protest aangetekend bij de Gemeente.  Wij begrijpen dat er tijdelijk geen bussen meer over het Vrijthof kunnen. Wel hebben we Arriva, de Gemeente en de Provincie gevraagd om na te denken over een alternatief. Dit zou bijvoorbeeld een tijdelijke omleiding van lijn 9 kunnen zijn en/of een extra busdienst. Deze zou dan tijdens werkdagen en zaterdagen een halfuurdienst moeten verzorgen tussen de volgende haltes:

 • Sint Pieterstraat
 • Hondstraat
 • Bouillonstraat
 • Tongersestraat

Het uitgangspunt is hierbij dus om met name voor oudere en mindervalide bewoners in deze stadsdelen toch een volwaardig openbaar vervoer voorziening te creëren. Nu is dit helaas niet het geval.

Mocht u hiervan hinder ondervinden, laat het ons dan weten op ons email-adres info@buurtnetwerkbinnenstad.nl

Ad3      Werkgroepen

Vanwege de coronacrisis zijn de werkgroepen niet bijeengekomen en is er daarom geen update beschikbaar.

Mochten er aanpassingen in het Corona-beleid van de Gemeente Maastricht komen, dan zullen we u weer via een extra nieuwsbrief informeren. Idem als er nieuws is over het busvervoer in het zuidelijke deel van de Binnenstad en het Jekerkwartier.

Met vriendelijke groet,

Het Buurtnetwerk Binnenstad Maastricht