Oproep betreffende evenementen Maastricht/Vrijthof

11 jan 2023

Het betreft de brief aan gemeente dd. 3 oktober 2022 m.b.t. evenementen op het Vrijthof.

Zoals onderstaand te lezen is, heeft het gemeentebestuur de aangekaarte problematiek opgepakt en bijeenkomsten georganiseerd belangstellenden/belanghebbenden.Wij zouden het op prijs stellen wanneer u aanwezig wilt zijn op een of beide bijeenkomsten.U kunt zich aanmelden via de link onderaan het bericht van de gemeente.Hopend u op tijdens de bijeenkomsten te ontmoeten.Namens de initiatienemers van de brief van 3 oktober jl. Alvast in je agenda van 2023: in gesprek over evenementenbeleid  Evenementen zijn onlosmakelijk verbonden aan Maastricht. Bezoekers ervoor komen uit Maastricht, uit de regio en zelfs uit het buitenland. Daar zijn we blij mee, want evenementen dragen bij aan de levendigheid en versterken de sociale cohesie in Maastricht. Ze leveren economische activiteit en werkgelegenheid op. Ze voegen koopkracht toe en hebben invloed op het imago en de economische aantrekkingskracht van onze stad. En dat maakt Maastricht aantrekkelijk als vestigings- en woonstad. 

Beleid leidt wat we doen in goede banen 
Om dat zo te houden, houdt de gemeente het evenementenbeleid eens in de zoveel tijd opnieuw tegen het licht. Om te bekijken of het aangepast moet worden om doeltreffend te zijn. 

Daar horen we graag de mening van alle betrokkenen over 
Daarom organiseren we in februari 2 bijeenkomsten om met jou in gesprek te gaan. 
Zet de data van de bijeenkomsten vast in je agenda 
– Woensdag 1 februari 19.00 uur – Evenementen algemeen in de stad 
– Woensdag 8 februari 19.00 uur – Evenementen op het Vrijthof 

De locaties moeten we nog vaststellen. Die worden bekend in januari.

Je kunt je wel al aanmelden 
Stuur een e-mail naar evenementenbeleid@maastricht.nl

We hopen van harte je te mogen verwelkomen!

Abonneer je op deze blog d.m.v. e-mail

Deze blog volgen? Meld je aan en ontvang nieuwe berichten via e-mail.

Voeg je bij 9 andere abonnees
Home » Oproep betreffende evenementen Maastricht/Vrijthof