Beste binnenstadbewoners en belanghebbende,

Begin 2023 wordt gestart met de werkzaamheden van der herontwikkeling van het pand Grote Staat 5 – 15 (voorheen V&D en Hudson’s Bay).

Het pand Grote Staat 5 – 15 is beeldbepalend en van belang voor het centrum van Maastricht.

Op maandag 12 december a.s. om 19.30 uur vindt er een informatieavond plaats in Boekhandel Dominicanen, waarin het ontwerpplan wordt gepresenteerd en een doorkijk wordt gegeven over de bouwwerkzaamheden.

Wij willen geïnteresseerde bewoners van de binnenstad van harte uitnodigen om de informatieavond bij te wonen. In de bijlage treft u de uitnodiging aan.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Buurtnetwerk Binnenstad Maastricht,

namens CBRE Investment Management

ontwikkelcombinatie Fimek-3W real estate.

Paul ten Haaf