Beste bewoner en ondernemers,

Inbrekers grijpen de donkere herfst- en wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan. In het donker zijn zij minder zichtbaar en kunnen zij gemakkelijker hun gang gaan dan bijvoorbeeld in de zomer. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), wijkagenten, gemeentes en vele partijen bundelen juist in deze periode hun krachten om het aantal woninginbraken te verlagen.

Donkere Dagen Offensief (DDO)

Deze wintercampagne wordt ook wel het Donkere Dagen Offensief (DDO) genoemd. In deze campagne werken we met verschillende partijen samen om burgers bewust te maken wat zij zélf kunnen doen om de kans op een woninginbraak te verkleinen.

Camera in Beeld

Camera in Beeld is een politiesysteem dat buitencamera’s op een kaart laat zien. Dat kunnen CCTV-camera’s (closed-circuit television) zijn bij overheden, winkels of woonhuizen. Zo weet de politie waar camerabewaking is. Als er bijvoorbeeld een inbraak is geweest, kan de politie via Camera in Beeld beelden van de dader verzamelen. Zo kan de dader sneller worden aangehouden.

U mag een camera inzetten om uw eigendom te beveiligen, onder voorwaarden

Het is toegestaan een camera te plaatsen voor de beveiliging van uw eigendom. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • U moet kenbaar maken dat er camera’s hangen, bijvoorbeeld door een sticker of bordje bij de deur.
 • U mag de opgenomen beelden maximaal 28 dagen bewaren.
 • Uw opgenomen beelden mogen niet bereikbaar zijn voor derden.
 • U mag alleen opnamen maken voor beveiliging van uw persoonlijke eigendommen.
 • U mag géén beelden opnemen die de privacy van mensen, dieren, goederen schenden.
 • Een deel van de stoep of straat is in beeld. Dat mag. Een klein beetje overlap is onvermijdelijk.

Wat zijn hangjongeren?

Misschien ziet u ze bij u in de buurt; groepen jongeren die rondhangen. Vaak zoeken ze bepaalde plekken uit om bij elkaar te komen, zoals de ingang van het winkelcentrum, een park of het plein. Vaak klagen de buurtbewoners over geluidsoverlast of ervaren hinder van deze hangjongeren. De politie kan alleen ingrijpen als er daadwerkelijk strafbare feiten worden gepleegd. Bijvoorbeeld als deze jongeren vernielingen aanrichten.

Wat is een hangplek voor jongeren?

Een hangplek is vaak een centrale plek in een wijk, zoals een station, een winkelcentrum of een speelplaats waar jongeren elkaar ontmoeten. Soms worden speciale hangplekken ingericht voor jongeren door gemeenten.

Wanneer veroorzaken hangjongeren overlast?

 Voorbeelden van overlast door hangjongeren, zoals die door buurtbewoners wordt ervaren:

 • Jongeren die veel lawaai maken met brommers.
 • Onder invloed zijn van alcoholhoudende drank, waarbij lawaai wordt gemaakt.
 • Groepsvorming waarbij wordt geschreeuwd, vooral laat op de avond.
 • ‘Hinderlijk aanwezig zijn’. Bijvoorbeeld vlak voor een in- of uitgang van een supermarkt staan, waardoor de bezoekers dit als vervelend en hinderlijk ervaren.
 • Vernielingen plegen en afval op de grond gooien.

Van oudsher ontmoeten jongeren elkaar op straat. Het ontstaan van hangplekken heeft verschillende redenen. Jongeren willen alledaagse zaken delen, maar sommigen mogen hun vrienden niet thuis uitnodigen. Ze zoeken elkaar dan op een openbare plek. Soms wordt er bier en drugs gebruikt. In sommige gemeenten ontbreekt het aan een ruimte speciaal ingericht voor de jeugd. Op een hangplek voelen de jongeren zich minder beperkt. Het rondhangen worden vaak afgewisseld met andere activiteiten, zoals het rijden op bromfietsen, skateboarden of voetballen. Hangjongeren zijn meestal tussen 12 en 20 jaar oud.

Wat is eergerelateerd geweld?

Het hebben van (zedelijke) familie-eer is van groot belang voor families uit bepaalde culturen. Het geeft de familiepositie in de eigen gemeenschap. Zodra de goede naam van een familie wordt bedreigd of bezoedeld, wordt er, binnen de gemeenschap waartoe de familie behoort, verwacht dat deze familie hun eer herstelt.

Hoe dit gebeurt, kan per cultuur verschillen. Er kan een huwelijk gearrangeerd worden, of een meisje kan uit haar familie verstoten worden. Vaak wordt er in de eerzaken die de politie onder ogen krijgt, gedreigd met geweld of zelfs geweld gebruikt. Hiermee toont de familie aan dat dit onzedig gedrag niet door hen wordt getolereerd en dat het een eervolle familie is. 

Wat kan de politie doen bij eergerelateerd geweld?

U kunt hulp vragen bij de politie door op het politiebureau uw probleem voor te leggen. Bij veel bureaus werken politieagenten die extra kennis hebben op het gebied van eergerelateerd geweld. U kunt ook uw wijkagent in vertrouwen nemen. Zij gaan met grote voorzichtigheid met de problematiek om zonder hun taak als politie uit het oog te verliezen. Met andere woorden: uw veiligheid staat voorop en is uitgangspunt om het eergerelateerde geweld te stoppen. Een van de mogelijkheden voor de politie, is om naast een strafrechtelijke afhandeling te bemiddelen in een oplossing.

De digitaal wijkagent

Naast wijkagenten zijn bij de politie sinds enkele jaren ook digitaal wijkagenten werkzaam. Waar de “gewone” wijkagent (m/v) door de buurt fietst, doet de digitaal wijkagent, Tom Bos BT Maastricht, dat via de computer. Het werkgebied van de digitaal wijkagent is het internet. Online kijkt hij wat mensen bezighoudt op social media, op de sites van lokale en regionale media en op fora. Hij weet wat er online speelt in zijn wijk. De digitaal wijkagent en de wijkagent op straat vullen elkaar aan. Ze voorzien elkaar van informatie die op internet dan wel in de buurt wordt vergaard.

Politiezorg online

De digitaal wijkagent doet onderzoek naar gedigitaliseerde criminaliteit. Denk daarbij aan online smaad, sexting, internetoplichting, klassieke misdaad met een digitaal component. Hij geeft tips aan collega’s en inwoners over het veilig gebruik van internet. Samen met collega’s verzorgt hij de social media van zijn team, zoals de Facebookpagina en het Instagram-account van de politie in jouw buurt. Hij plaatst posts op die pagina’s, beantwoordt vragen van inwoners, maar geeft ook voorlichting op scholen over bijvoorbeeld sexting en digitaal pesten. De digitaal wijkagent is er voor de online basispolitiezorg. Inwoners kunnen bij hem terecht voor het doorgeven en verkrijgen van informatie over zaken die zich in de digitale wereld afspelen.

Met vriendelijke groet,

Patrick Spronken

Tel: 0900-8844